کاربر ميهمان خوش آمديد
Skip Navigation Links
سوابق تحصیلی :  
 کاردانی معماری - تبریز 1378
کارشناسی معماری - زنجان 1385
کارشناسی ارشد معماری - شهید رجایی تهران 1389
کارشناس رسمی راه و ساختمان قوّه قضائیه، 1390
Email:
h.feridonzadeh@gmail.com
h_feridonzadeh@yahoo.com
 
افتخارات علمی
* کسب پژوهشگر نمونه دانشگاه شهید رجایی تهران در سال 1388
* دعوت رسمی به کنفرانس معماری خانه های درختی در کشور آمریکا، 2010
* کسب پژوهشگر نمونه دانشگاه شهید رجایی تهران در سال 1389
*تالیف اولین کتاب معماری خانه های درختی، انتشارات فرهنگ تهران .1390
*کسب عنوان پایان نامه برتر مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید رجایی تهران در سال 1390

دروس مورد تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل:
 آشنایی با معماری جهان - تمرینهای معماری1- معماری روستا - هندسه ترسیمی- طراحی فنی
 
دروس تدریس در دانشگاه علمی کاربردی:
 ترسیم نقشه های پیشرفته( مقطع کاردانی)

دروس مورد  تدریس در هنرستان هنر استاد شهریار اردبیل:
مبانی هنرهای تجسمی- نقشه کشی معماری

دروس مورد تدریس در آموزشکده رازی اردبیل:
متره و برآورد

دروس مورد تدریس در دانشگاه محقق اردبیلی
طراحی معماری( مقطع کارشناسی مهندسی عمران)

دروس مورد تدریس در دانشگاه پیام نور اردبیل

بیان معماری1 - هندسه احجام و پرسپکتیو


 

پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام
1.همایش بين المللي طراحی شهری از تئوری تا عمل در ایران ،دانشگاه كردستان و با همكاري دانشگاه شهر بیرمنگام،16تا18 می 2012 
2. اختراع طراحی نوآوری برای ساخت خانه های مقاوم در برابر زلزله، جشنواره خوارزمی ،تهران، ایران، 1390
3. Architecture History Art Conference, Istanbul - Turkey , 23 to 26 May, 2012
4. First International Conference on Architecture and Urban Design, Epoka University, Tirana, Albania on April 19-21, 2012

5.Kingdom of Saudi Arabia,SUSTAINABILITY THROUGH BIOMIMICRY:Discovering a World of Solutions Inspired by nature

 
Copyright © 2007 - 2014Hassan Feridonzadeh. All Rights Reserved.